Artikler

Sommerpraksis 2022

Sommermånederne bærer sædvanligvis ikke præg af skelsættende udbudspraksis. 2022 har vist sig at være en undtagelse. I det følgende gennemgår vi et par udvalgte kendelser og domme, som du måske ikke har set i ferien, men som kan få betydning for den måde, du gennemfører eller deltager i udbud på.

Nystartede virksomheder i udbud

Klagenævnet for Udbud har med kendelse af 9. september 2021, ABB Power Grids Denmark A/S mod Femern Bælt A/S, for anden gang inden for kort tid taget stilling til mulighederne for, at ordregiver kan tage hensyn til, om en nystartet virksomhed har de krævede omsætningstal eller referencer.

Sider