Artikler september 2018

I sag C-546/16, Montte, tog Domstolen stilling til i hvilket omfang der er mulighed for at frasortere de tilbudsgivere, der i forbindelse med tilbudsevalueringen ikke opnår et tilfredsstillende pointtal for den tekniske del af tilbuddet.

ENTREPRISE: Kapitel II i MgO-pladesagerne

Byggeplader med magnesium (“MgO-plader”) har været flittigt anvendt i byggeriet siden 2010. Man har efterfølgende konstateret, at MgO-plader ikke egner sig til danske vejrforhold, fordi pladerne suger vand. Det har rejst en række meget bekostelige spørgsmål ved voldgiftsnævnet om hvem, der må bære risikoen for pladernes uegnethed. I denne omgang endte aben hos MT Højgaard som totalentreprenør.