Artikler

3 selvmødere og en u-evalueret option

Klagenævnets kendelse af 16. oktober 2020, Neovitalis ApS mod Region Nordjylland, byder ikke på meget udbudsretligt nyt i sin behandling af et indkøb af ”kamerapille med tilbehør til kapselendoskopi” til Region Nordjylland.
Med afgørelser af 28. maj og 4. juni 2020 har EU-Domstolen præciseret flere af betingelserne for anvendelse af undtagelsen fra udbudsreglerne ved offentlig-offentlig samarbejder i udbudsdirektivets art. 12, stk. 4 (udbudslovens § 15).

Sider