Artikler april 2016

Ordregiver har fra 1. januar 2016 - for udbudsprocesser iværksat herefter - været forpligtet til at oplyse tilbudsgiverne om sin pointmodel sammen med oplysning om tildelings- og underkriterierne og deres indbyrdes vægtning. Dette gælder imidlertid også i vidt omfang for "gamle" udbudsprocesser, hvoraf flere verserer i dag - enten med henblik på tildeling eller ved Klagenævn eller domstole.