Artikler oktober 2015

EU-Domstolen har med dom i sag C-552/13, Grupo Hospitalario Quiron SA, taget stilling til i hvilket omfang ordregiver kan stille krav om, at en tjenesteydelse skal varetages inden for et bestemt geografisk område.

Rådgiverinhabilitet

- Omfatter det kun rådgivning i forbindelse med det konkrete udbud?