Artikler juli 2019

Udbudsdirektivet regulerer ikke den situation, hvor der undervejs i et udbud foretages ændringer i en prækvalificeret virksomhed. Selvom forholdet ikke er udtrykkeligt reguleret i udbudsdirektivet, har EU-Domstolen taget stilling til mulighederne for at foretage ændringer i allerede prækvalificerede enheder i den velkendte sag C-396/14, MT Højgaard. Med dommen i C-697/17, Telekom Italia SpA, har Domstolen suppleret denne praksis og udtalt sig om mulighederne for at lade en fusioneret virksomhed fortsætte i en udbudsforretning, trods de ændringer der sker i de deltagende virksomheder. Denne praksis sammenholdes i det følgende med bestemmelsen i udbudslovens § 147, stk. 1, nr. 4, som – i modsætning til udbudsdirektivet – indeholder en eksplicit mulighed for at foretage ændringer i prækvalificerede enheder i tilfælde af fusion.