Artikler februar 2020

EU-Domstolen har over de seneste år afsagt et antal domme, der vedrører de grå zoner i forhold til udbudsreglernes bestemmelser om udelukkelse. Den seneste afgørelse er C-395/18, Vitali SpA, hvor Domstolen afklarer visse forhold, men samtidig desværre forspilder muligheden for at bringe klarhed om samspillet mellem to af bestemmelserne i udbudsreglerne.