Artikler juni 2016

Et aktuelt tema inden for både udbudsretten og konkurrenceretten er konsortiedannelse i forbindelse med tilbudsgivning ved udbud. Nye regler på udbudsområdet og ny praksis på konkurrenceområdet har givet anledning til at sætte fokus på samspillet mellem disse to beslægtede retlige områder i forbindelse med dannelsen af tilbudskonsortier.
Digital forvaltning er billig, døgnåben og kan nås med en internetforbindelse, og der er næppe grund til at diskutere, om forvaltningen skal digitaliseres mere. Derimod er der grund til en debat om kvaliteten af de valgte løsninger.