Artikler februar 2018

EU-Domstolen har med dom af 20. december 2017 i sag C-178/16, Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, taget stilling til, hvor langt udelukkelsesmuligheden strækker sig i forhold til adfærd fra virksomhedens direktør.