Artikler juni 2020

Med afgørelser af 28. maj og 4. juni 2020 har EU-Domstolen præciseret flere af betingelserne for anvendelse af undtagelsen fra udbudsreglerne ved offentlig-offentlig samarbejder i udbudsdirektivets art. 12, stk. 4 (udbudslovens § 15).