Artikler september 2017

Klagenævnet for Udbud har i en nylig kendelse af 15. september 2017 om aktindsigt taget stilling til et spørgsmål af praktisk betydning for aktindsigt i indkøbsfællesskabernes udbudssager.

Ordregivers evalueringsskøn

Hvor går grænserne for ordregivers evalueringsskøn i forhold til kvalitative evalueringskriterier? Og hvad skal der til for at påvise eller sandsynliggøre, at ordregiver har overskredet disse grænser?