Artikler februar 2019

Klagenævnet vinker med vognstangen

I kendelse af 21. februar 2019, TC Anlæg A/S mod Assens Spildevand A/S, behandlede klagenævnet i alt 12 påstande, som i hovedsagen angik tilbudsevalueringen. Størstedelen af udfaldene synes efter bogen, men klagenævnet lader et par interessante bemærkninger falde om den vindende tilbudsgivers konditionsmæssighed.

Hældningsgrader og døde rammeaftaler

Klagenævnets kendelse forholder sig lidt nærmere til evalueringsmetodebeskrivelse og rammeaftaler, som er ramt af annullation.