Artikler december 2017

De seneste år har budt på en frustrerende periode for ordregivere og tilbudsgivere med henblik på mulighederne for at afgive tilbud i regi af et konsortiesamarbejde ved udbud. De brede rammer for samarbejde mellem virksomheder, der findes i Udbudsloven, genfindes ikke i konkurrencereglerne, der derimod er meget restriktive med henblik på samarbejde, specielt mellem konkurrerende virksomheder
Skal kommunernes rammeaftaler om personlige hjælpemidler under Servicelovens § 112, stk. 2 – 3, betragtes som offentlige vareindkøbskontrakter omfattet af Udbudslovens § 24, nr. 26?

Tilsidesættelse af evalueringsmetode

Klagenævnet for Udbud har med kendelse af 7. november 2017, Vojens Taxi og Servicetrafik ApS mod Sydtrafik, m.fl. taget stilling til mulighederne for at tilsidesætte en evalueringsmetode, der er beskrevet i udbudsmaterialet, jf. Udbudslovens § 160, stk. 2.