Artikler december 2019

Højesterets dom i vejstribesagen fastslog, at to konkurrenters samarbejde i et tilbudskonsortium var ulovligt. Klagenævnet har nu i kendelse af 5. december 2019, Kailow Graphics A/S mod Moderniseringsstyrelsen, haft mulighed for at tage stilling til (primært) de udbudsretlige problemstillinger forbundet med bl.a. et sådant konsortiumsamarbejde.