[ 10 millioner og uden virkning – nu også med erstatning ] 

Skrevet 16. december, 2022

 

Vi har før skrevet om klagesagerne mellem Alsvognen og Øens Taxa mod FynBus, Sydtrafik og Midttrafik, hvor trafikselskaberne led den tort at tabe først klagesagen om ansvarsgrundlaget, dernæst ”ankesagen” for Retten i Svendborg. PUBLICURE repræsenterede klagerne.

 

Dernæst påtog klagenævnet sig at genoptage sagen for klagenævnet med henblik på at behandle erstatningsspørgsmålet som selvmøder. Klagenævnet har nu afsagt kendelse og pålagt trafikselskaberne at betale DKK 600.000 i erstatning. Bemærk fradraget for variable omkostninger, som altid er et opmærksomhedspunkt ved erstatningsopgørelsen.

 

Selvom erstatningspåstanden var 6 gange højere, besluttede klagenævnet desuagtet at ophæve sagsomkostningerne, så hver part afholdt sine. Man skal i den anledning bide mærke i følgende af klagenævnets udtalelser (med mine fede markeringer):

 

”[...] Øens Taxa har fået medhold i godt en sjettedel af det rejste krav, nemlig 600.000 kr., trods trafikselskabernes modstand under det samlede forløb som beskrevet ovenfor [...]” og 

 

”[...] Klagenævnet har herved også tillagt det betydning, at trafikselskaberne ikke har vurderet ansvarsgrundlaget korrekt, hvorved skriftveksling herom ville have kunnet begrænses, og at skriftvekslingen ad post C, D og E har været yderst begrænset. [...]”

 

I sidste artikel skrev vi, at sagen dæmmede en smule op for de benspænd, som klagenævnsloven indrømmer ordregivers processuelle værktøjskasse, navnlig videreførelsen af udsigtsløse sager ved domstolene med den virkning, at ophørspligten udsættes. 

 

Denne erstatningskendelse bringer yderligere tømmer til dæmningen: Den ordregiver må vogte sig, som overvejer unødige processkridt. Læs kendelsen her.

 

 

//Anders Nørgaard