Artikler

Nystartede virksomheder i udbud

Klagenævnet for Udbud har med kendelse af 9. september 2021, ABB Power Grids Denmark A/S mod Femern Bælt A/S, for anden gang inden for kort tid taget stilling til mulighederne for, at ordregiver kan tage hensyn til, om en nystartet virksomhed har de krævede omsætningstal eller referencer.

Sikre procesbetingelser under miniudbud

Klagenævnet har den 17. februar 2021 afsagt en kendelse i sagen mellem Systematic A/S mod Greve, Holbæk, Ringsted, Køge, Vordingborg, Kalundborg, Roskilde, Næstved, Guldborgsund, Lejre og Slagelse Kommune.

Sider