Artikler november 2021

Nystartede virksomheder i udbud

Klagenævnet for Udbud har med kendelse af 9. september 2021, ABB Power Grids Denmark A/S mod Femern Bælt A/S, for anden gang inden for kort tid taget stilling til mulighederne for, at ordregiver kan tage hensyn til, om en nystartet virksomhed har de krævede omsætningstal eller referencer.