Dom i danmarkshistoriens største uden-virkning sag

Skrevet 18. maj, 2022
Den 12. maj 2022 afsagde Retten i Svendborg dom i ankesagen mellem Alsvognen og Øens Taxa som sagsøgt mod FynBus, Sydtrafik og Midttrafik som sagsøger.

Begge sager udsprang af klagenævnskendelser, hvor klagenævnet over to omgange konstaterede, at trafikselskaberne i strid med udbudsreglerne havde frafaldet et mindstekrav i et stort rammeaftalekompleks omhandlende kørsler i Syddanmark, erklærede de underliggende kontrakter for uden virkning og pålagde trafikselskaberne en rekordhøj økonomisk sanktion på indtil videre DKK 10 mio.

 

Trafikselskaberne indbragte sagerne for domstolene og introducerede en række nye anbringender, herunder at materiale fra tidligere udbud skulle indgå som fortolkningsbidrag til støtte for trafikselskabernes sag. Retten bed ikke på denne argumentation – som i øvrigt ifølge undertegnede ville indebære en uoverskuelig omkalfatring af udbudspraksis – og nåede i stedet til samme resultat som klagenævnet.

 

Som det ligger nu, står klagenævnets sanktion stor DKK 10.000.000 ved magt, og det er interessant at følge, om dommens ”sommerfugleeffekt” i forhold til de hundredvis af indgåede kørselsaftaler under rammeaftalerne udløser erstatningssager.

 

Dommen kan indbringes for landsretten inden 4 uger fra dags dato.

 

PUBLICURE førte sagen for Alsvognen og Øens Taxa.

Filer: