[ Sorø Kommune frifundet i Assemble 02.19-føljeton ]

Skrevet 14. oktober, 2021

I den bredt omtalte sag om Sorø Kommunes indkøb af et pladsanvisningssystem på SKI 02.19 er der nu sat foreløbigt punktum. Mens Assemble i klagesagen om ansvarsspørgsmålet fik medhold i, at 

”[...] Havde Sorø Kommune evalueret Assembles tilbud, ville Assemble havde fået kontrakten, idet Assembles tilbud ikke havde oversteget 4 mio. kr. [...]”

vendte nye oplysninger om prissætninger sagens forudsætninger på hovedet. Klagenævnet udtalte således i erstatningssagen, at 

”[...] Assemble har således ikke bevist, at kontrakten ville være blevet tildelt virksomheden, dersom Sorø Kommune ikke havde lagt til grund, at KMD var den eneste virksomhed, der opfyldte kommunens behov. [...]”

Ovenstående medførte en fuld frifindelse af Sorø Kommune. Det bemærkes i øvrigt, at klagenævnets formulering om ”allerede fordi” i præmisserne med føje kan udlægges sådan, at kommunen også af andre grunde ikke havde pådraget sig et erstatningsansvar.

PUBLICURE repræsenterede Sorø Kommune for klagenævnet under erstatningssagen.