UDVIDET JURIDISK HOTLINE TIL IKA MEDLEMMER

Skrevet 11. marts, 2021
I samarbejde med PUBLICURE tilbyder IKA en 30 minutters gratis sparringsordning om udbudsretlige og/eller processtrategiske forhold.

Det kan eksempelvis dreje sig om en ordregivers overvejelser i forbindelse med iværksættelsen af et sortimentsudbud, etablering af et dynamisk indkøbssystem, indkøb under en SKI-aftale eller om rammer og strategi for efterfølgende ændring af en allerede indgået aftale.

 

Sparringen foregår fortrinsvis via et teams-, skype-, eller zoom-møde afhængig af corona-restriktioner.

 

Advokaterne forholder sig efter nærmere aftale gerne umiddelbart til et udbudsmateriale eller forberedte spørgsmålstemaer forud for mødet.

Sparringsordningen tilbydes til de første 8 tilmeldte ordregivere; det specifikke tidsrum aftales nærmere, efter tilmelding.

 

Tilmelding:
Ønsker du at tilmelde dig, så skriv til ika@ika.dk med emnefeltet "Sparringsordning".


Tilmeldingen sker efter først-til-mølle-princippet.

 

Tilbuddet er gældende til og med den 24. marts 2021.