Nyheder februar 2019

[ESPD: Grænser for formalismen]

I kendelse af 6. februar 2019, Brande Buslinier ApS mod Midttrafik, afslog Klagenævnet at sanktionere et fejlagtigt ”Nej” i en virksomheds ESPD til at afgive en erklæring om at opfylde udvælgelseskriterierne.