Nyheder juli 2020

[ GDPR: Når IT’en fejler ]

Datatilsynet udtaler i en ny afgørelse alvorlig kritik af Region Syddanmarks behandling af personoplysninger, efter regionen anmeldte et brud på persondatasikkerheden.