[ Ændring af mindstekrav kan blive en dyr affære ]

Skrevet 29. oktober, 2020

PUBLICURE bistod tidligere på året vognmandsvirksomheden Alsvognen i en klagesag ved Klagenævnet for Udbud mod trafikselskaberne FynBus, Sydtrafik og Midttrafik (kendelse af 19. maj 2020).

Klagenævnet har netop afsagt en ny kendelse mod trafikselskaberne i en parallel sag anlagt af Øens Taxa. Klagenævnet citerer i kendelsen direkte fra præmisserne i Alsvognen-sagen.

Som i Alsvognen-sagen konstaterede Klagenævnet, at trafikselskaberne – efter indgåelsen af en rammeaftale om kørselsydelser med en række vognmænd – havde frafaldet ét af mindstekravene i aftalen.

Klagenævnet fandt, at trafikselskaberne ved at ændre væsentlige elementer i aftalen efter aftaleindgåelsen havde handlet i strid med udbudsreglerne.

De kontrakter, som trafikselskaberne havde indgået under den ændrede rammeaftale erklærede Klagenævnet for uden virkning. Herudover blev trafikselskaberne pålagt en økonomisk sanktion stor DKK 7 mio.

Du kan læse kendelsen her: