[Odsherred Kommune overtrådte ikke udbudsloven med valgt evalueringsmetode]

Skrevet 06. marts, 2019

PUBLICURE har som advokat for Odsherred Kommune ført og vundet en klagesag om pligten til at beskrive evalueringsmetoden i udbudslovens § 160, ikke længe før bestemmelsen ændres.

 

Kendelsen er på linje med klagenævnets hidtidige praksis om emnet og sætter om noget to streger under klagenævnets opfattelse af, at hældningsgraden ikke behøver oplyses på forhånd – indtil videre.

 

Til generel – og snart historisk – interesse henvises til vores anbringender til støtte for påstand 1 og 2, som er gengivet i kendelsen, og som koncentrerer den nuværende retsstilling på området.

 

 

//Anders Nørgaard Jensen

 

 

Følg PUBLICURE på LinkedIn for mere udbudsnyt.