[Hvad gør vi med et stort, rundt 0 ?]

Skrevet 04. marts, 2019
I kendelse af 26. februar 2019, Jydsk Emblem Fabrik A/S mod Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse behandlede klagenævnet evalueringsmetoden, igen-igen.

Et forhold påkalder sig særlig interesse:

 

Ordregiver havde valgt en lineær model for udmåling af pris, herunder med en tertiær evalueringsmodel: ”laveste pris + 100 %” hvis et af tilbuddene var mere end 75 % højere end det billigste bud.

 

Den vindende tilbudsgiver var så frisk at tilbyde en pris på DKK 0.

 

Klagerens synspunkt var, at ordregiver har accepteret en tilbudspris på DKK 0 for en delydelse, og at en sådan pris ikke kunne rummes i modellen ovenfor.

 

Klagenævnet anlagde den pragmatiske mine og konstaterede, at udfaldet ville være det samme, selvom laveste pris udgjorde DKK 500, ellers hvis klageren og laveste pris begge havde opnået de maksimale 5 prispoint.

 

I lyset af den skærpede beskrivelsesforpligtelse i det nu vedtagne ændringsforslag til udbudsloven bør ordregivere helt sikkert overveje at håndtere denne (noget usandsynlige) eventualitet i udbudsmaterialet. I fraværet af forudgående håndtering sikrer ordregiver sig under alle omstændigheder bedst ved at gennemberegne flere eventualiteter, herunder hvor alle fik samme prispoint.

 

 

//Anders Nørgaard Jensen