[Du skal ikke stå og fedte med dine vareprøver efter tilbudsfristen]

Skrevet 21. marts, 2019

Klagenævnets kendelse af 19. marts 2019, Euro Group v/Per Engelbrechtsen mod Aarhus Kommune, angik forhold omkring tilbudsfristen og vareprøver på affaldssystemer til nedgravning.

 

Klageren havde foretaget arbejder på nogle vareprøver, som skulle afleveres inden tilbudsfristens udløb, EFTER tilbudsfristen.

 

Klagenævnet udtalte, at

 

"Da det som følge af de fortsatte arbejder ikke var muligt for kommunen at konstatere, i hvilken stand vareprøverne havde været ved fristens udløb – hvilket Euro Group under de foreliggende omstændigheder bærer risikoen for – var kommunen forpligtet til at undlade at tage Euro Groups tilbud i betragtning.“

 

Kendelsen taler sit eget tydelige (og forventelige) sprog, men lærestregen må generelt være følgende:

 

Vareprøver og andre fysiske genstande, som skal afleveres med tilbudsdokumenterne, skal opfattes på samme statiske måde, som hvis de var eksempelvis en fysisk tilbudsliste.

 

Den kan heller ikke ændres efter tilbudsfristens udløb.

 

 

//Anders Nørgaard Jensen