ERFA-møde om udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Skrevet 18. marts, 2017

Siden 2013 har de danske kommuner oplevet en mærkbar stigning i antallet af konkurser hos private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje til borgerne.

 

Konkursdekreterne nåede et midlertidigt højdepunkt i 2015, som tilsammen berørte mindst 7.000 borgere og 1.000 ansatte. Som et af de senere eksempler oplevede Aalborg Kommune i 2016, at det nu konkursramte OP Plejeservice ApS – med få timers varsel og mellem jul og nytår – indstillede sin levering af personlig pleje til 48 ældre bosat i Nibe-området.

 

Samtidig stilles kommunerne overfor stadigt strengere effektiviseringskrav. Det er derfor ikke uden udfordringer at løbe spidsrod mellem konkurrenceudsættelse, besparelsespotentiale og leveringssikkerhed på plejeområdet. Alligevel forsøger vi med dette møde at komme rundt om muligheder og faldgruber med udgangspunkt i konkrete erfaringer – gode og dårlige.

 

På dagen tager vi afsæt i følgende temaer:

 

 

 

Oplægsholdere

 

Anders Nørgaard Jensen er advokat og partner i PUBLICURE Advokatfirma og beskæftiger sig til dagligt med rådgivning om offentlige kontrakter om praktisk hjælp og personlig pleje, herunder både udarbejdelse af udbudsmateriale, håndhævelse i forbindelse med kontraktstyring og tvisteløsning samt håndtering af nødlidende kontraktparter. Med afsæt i en konkret case – Guldborgsunds udbud af frit valg af praktisk hjælp og personlig pleje – vil Anders ud fra en praktisk vinkel komme med gode råd og oplysning om brugbare redskaber fra den juridiske værktøjskasse.

 

Herudover vil tidligere centerchef for Sundhed & Omsorg i Guldborgsund Kommune, Mai-Britt Hagbarth, samt centerchef for Politik og Udvikling i Næstved Kommune, Birgitte Gussenhoven Eriksen, fortælle om gode og dårlige erfaringer med konkurrenceudsættelse samt private leverandører ud fra et kommunalt perspektiv.

 

Endvidere vil chefkonsulent hos Udbudsportalen og KL, Trine Kronbøl, komme ind på tendenser på landsplan om udbud på ældreområdet.

 

Endelig forventes dagen afsluttet med åben dialog og paneldebat med ovenstående deltagere samt KLs Social- og Sundhedskontor.

 

 

Tid og sted

 

ERFA-mødet er målrettet kommunale beslutningstagere på ældreområdet og kommunale indkøbere.

 

Mødet afholdes på Islands Brygge (København, 2300), forventeligt i KL Huset,  Weidekampsgade 10, 2300 København S, 

 

4. maj 2017, fra kl. 12:30 – 16:30.

 

Tilmelding er gratis og kan ske ved henvendelse til Anders Nørgaard Jensen på anj@publicure.dk eller telefon 2015 0217.