Ændringer til Håndhævelsesloven samt ny bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud: Ikrafttræden

Skrevet 31. maj, 2013

 

To lovændringer på udbudsområdet er nu trådt i kraft. Begge ændringer er omtalt i PUBLICURE's tidligere nyhedsbreve, jf. nedenfor:

Ændring af Håndhævelsesloven

Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. indeholder en række ændringer til Håndhævelsesloven. De vigtigste ændringer vedrører klagefrister i henhold til Udbudsdirektivet (2004/18/EF) samt Forsyningsvirksomhedsdirektivet (2004/17/EF), hvor klagefristerne ændres til 

  • 20 kalenderdage for klager over ikke at være blevet prækvalificeret,
  • 45 kalenderdage for klager over indgåelse af offentlige kontrakter, og
  • 6 måneder for klager over rammeaftaler.

Lovændringen etablerer endvidere klagefrister for licitationer og annonceringer efter Tilbudsloven, hvor der ellers ikke tidligere har eksisteret fristregler.

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

Bekendtgørelsen hæver klagegebyret for klager over EU-udbud fra de oprindelige DKK 10.000 til DKK 20.000.

Herudover kan klager nu pålægges at betale sagsomkostninger til indklagede, dog således at dette beløb ikke kan overstige DKK 75.000, medmindre særlige grunde taler herfor.