DANSKE BANK OG DET OFFENTLIGES AFTALER: HVAD GØR VI?

Eventet blev afholdt: 
27. februar 2019 - 13:30 til 16:00
De fleste af landets kommuner og regioner anvender Danske Bank, og Danske Bank deltager regelmæssigt i offentlige udbud. Hvidvasksagen pågår, og det rejser en række udbuds- og øvrige offentligretlige spørgsmål: Hvordan håndterer vi Danske Bank bedst som nuværende kontraktpart eller som deltager i vores udbud?

Disse spørgsmål stiller vi skarpt på under et gå-hjem-møde med indlæg fra PUBLICURE v/advokater Anders Nørgaard Jensen og Povl Nick Bronstein og professor i den offentlige sektors markedsaktiviter ved Københavns Universitet, Karsten Naundrup Olesen.

 

Arrangementet afholdes i samarbejde med Udbudsportalen i KL-Huset i København, den 27. februar 2018, kl. 13:30 – 16:00.

 

Tilmelding er gratis og kan ske pr. mail til adv. Anders Nørgaard Jensen, anj@publicure.dk.