Events 02/2019

Afholdte events

Eventet blev afholdt: 
27. februar 2019 - 13:30
De fleste af landets kommuner og regioner anvender Danske Bank, og Danske Bank deltager regelmæssigt i offentlige udbud. Hvidvasksagen pågår, og det rejser en række udbuds- og øvrige offentligretlige spørgsmål: Hvordan håndterer vi Danske Bank bedst som nuværende kontraktpart eller som deltager i vores udbud?