Halvdagskursus i Ballerup med Molio

Eventet blev afholdt: 
20. november 2018 - 9:00 til 13:00
Udbudsrettens minefelter i bygge- og anlægssektoren

Læs mere om kurset - herunder om tilmelding - på dette link.

 

Kursusannoncen er gengivet nedenfor:

 

 

 

- Hvor går det typisk galt, hvor går det rigtigt galt, og hvordan garderer myndighedens rådgiver sig bedst?

Hvad lærer jeg? 
Du får fokuseret indblik i, hvilke væsentlige faldgruber der er i forbindelse med gennemførelse af et udbud. 
Du får redskaber til ikke blot at håndtere problemstillingerne, når de opstår, men også til at fremme en tilgang i rådgivningen, så problemerne ikke opstår.

Indhold 
På dette kursus gennemgås de hyppigste og mest alvorlige faldgruber, der medfører det største antal klagesager - og som ret let kan undgås.

Der tages afsæt i den praktiske virkelighed - og temaerne belyses ud fra sager, som underviserne har rådgivet om på tætteste hold.

Vi fokuserer særligt på: 
- den indledende rådgiveraftale med myndigheden, herunder rådgiveransvar og -begrænsning
- egnethedsbedømmelse og begrænsning af prækvalificerede - Klagenævnets nye, strengere praksis
- tildelingskriteriet, hvor står vi med evalueringsmetoden?
- håndtering af konsortier
- håndtering af forbehold
- efterfølgende ændringer i entreprisekontrakten
- aktindsigt og klage

Målgruppe 
Alle i bygge- og anlægssektoren med ansvar som ordregivende myndighed, tjenesteyder, entreprenør og lignende, der arbejder med eller under indflydelse af EU´s udbudsdirektiver, herunder: 

- Regioner
- Kommuner
- Statsvirksomheder
- Forsyningsvirksomheder
- Arkitekt- og rådgivende ingeniørfirmaer
- Entreprenørfirmaer
- Servicesektoren
- Leverandører
- Jurister og revisorer

NB!: Det forudsættes, at du har et vist kendskab til de eksisterende udbudsregler

Undervisere 
Partner, advokat Anders Nørgaard Jensen, PUBLICURE Advokatfirma P/S
Partner, advokat (L) Povl Nick Bronstein, PUBLICURE Advokatfirma P/S

PUBLICURE Advokatfirma specialiserer sig i risikoafdækning og -minimering, samt tvisteløsning i forbindelse med offentlige udbud.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3. 

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Baggrund 
Udbudsloven har ikke nødvendigvis gjort livet nemmere, når det kommer til at gennemføre udbud, og dette medfører erfaringsmæssigt et væsent-ligt ressourcemæssigt spild i både tid og penge. 

Klagenævnet har ligeledes nyligt strammet kursen , så den udbudsretlige sfære er blevet en stadig mere kompleks størrelse. 

På kurset kommer vi rundt om - og helt igennem - de områder, som er særligt spændingsfyldte på en måde, som er praktisk anvendelig for deltagerne i hverdagen. 


Molio forbeholder sig ret til ændringer"