Artikler

EU-Domstolen har med dom af 13. juli 2017 i sag C-76/16, Ingsteel, taget stilling til ordregivers mulighed for at kræve, at tilbudsgiver modtog et lån på EUR 3.000.000 i forbindelse med kontraktens gennemførelse som en del af virksomhedens finansielle og økonomiske formåen.
Et aktuelt tema inden for både udbudsretten og konkurrenceretten er konsortiedannelse i forbindelse med tilbudsgivning ved udbud. Nye regler på udbudsområdet og ny praksis på konkurrenceområdet har givet anledning til at sætte fokus på samspillet mellem disse to beslægtede retlige områder i forbindelse med dannelsen af tilbudskonsortier.

Sider