Artikler

Et aktuelt tema inden for både udbudsretten og konkurrenceretten er konsortiedannelse i forbindelse med tilbudsgivning ved udbud. Nye regler på udbudsområdet og ny praksis på konkurrenceområdet har givet anledning til at sætte fokus på samspillet mellem disse to beslægtede retlige områder i forbindelse med dannelsen af tilbudskonsortier.
Digital forvaltning er billig, døgnåben og kan nås med en internetforbindelse, og der er næppe grund til at diskutere, om forvaltningen skal digitaliseres mere. Derimod er der grund til en debat om kvaliteten af de valgte løsninger.
Ordregiver har fra 1. januar 2016 - for udbudsprocesser iværksat herefter - været forpligtet til at oplyse tilbudsgiverne om sin pointmodel sammen med oplysning om tildelings- og underkriterierne og deres indbyrdes vægtning. Dette gælder imidlertid også i vidt omfang for "gamle" udbudsprocesser, hvoraf flere verserer i dag - enten med henblik på tildeling eller ved Klagenævn eller domstole.

Sider