Artikler

Ordregiver har fra 1. januar 2016 - for udbudsprocesser iværksat herefter - været forpligtet til at oplyse tilbudsgiverne om sin pointmodel sammen med oplysning om tildelings- og underkriterierne og deres indbyrdes vægtning. Dette gælder imidlertid også i vidt omfang for "gamle" udbudsprocesser, hvoraf flere verserer i dag - enten med henblik på tildeling eller ved Klagenævn eller domstole.
På baggrund af den nye udbudslov (til implementering af udbudsdirektiv 2014/24) er der etableret nye muligheder for offentligt samarbejde uden gennemførelse af et udbud. Med udbudsloven er den hidtil kendte praksis fra C-107/98, Teckal (den udvidede in house regel) og C-480/06, Kommissionen mod Tyskland (Rugenberger Dam – kontraktuelle, horisontale samarbejder) indført i lovens § 12 og § 15. Derudover der er som noget nyt indført mulighed for, at der kan overdrages opgaver mellem enheder der tilhører samme ”ordregiver-koncern”. Denne mulighed medfører en markant udvidelse af in house-mulighederne. Desværre er der uklarhed om betingelserne for anvendelsen af denne in house-mulighed.

Sortimentsudbud

- Udbudslov, ny praksis og overvejelser om leverandørens øvrige sortiment

Sider