Artikler

Opgiv mindstekravet?

Kendelse af 12. juli 2019, Semi-Stål A/S mod Region Hovedstaden

Kniben med Easytranslate

Den prisvindende tilbudsgiver – hvad kan ordregiver gøre, når udsagnene ikke holder?
Udbudsdirektivet regulerer ikke den situation, hvor der undervejs i et udbud foretages ændringer i en prækvalificeret virksomhed. Selvom forholdet ikke er udtrykkeligt reguleret i udbudsdirektivet, har EU-Domstolen taget stilling til mulighederne for at foretage ændringer i allerede prækvalificerede enheder i den velkendte sag C-396/14, MT Højgaard. Med dommen i C-697/17, Telekom Italia SpA, har Domstolen suppleret denne praksis og udtalt sig om mulighederne for at lade en fusioneret virksomhed fortsætte i en udbudsforretning, trods de ændringer der sker i de deltagende virksomheder. Denne praksis sammenholdes i det følgende med bestemmelsen i udbudslovens § 147, stk. 1, nr. 4, som – i modsætning til udbudsdirektivet – indeholder en eksplicit mulighed for at foretage ændringer i prækvalificerede enheder i tilfælde af fusion.

Når nummer 2 kræver erstatning

Pankas-kendelsen fra 7. juni 2019 handler om Haderslev Kommunes erstatningsansvar over for den skuffede nummer to i udbuddet, Pankas A/S. Kommunen blev pålagt at betale   DKK 600.000 i erstatning.

Sider