Nyheder

[ Find 3 fejl ]

Klagenævnet for Udbud har den 8. april 2019 afsagt kendelse i en klagesag mellem Mediq Danmark A/S og Sydjysk Kommuneindkøb v/ Billund Kommune, Varde Kommune og Vejen Kommune.
I kendelse af 26. februar 2019, Jydsk Emblem Fabrik A/S mod Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse behandlede klagenævnet evalueringsmetoden, igen-igen.

[ESPD: Grænser for formalismen]

I kendelse af 6. februar 2019, Brande Buslinier ApS mod Midttrafik, afslog Klagenævnet at sanktionere et fejlagtigt ”Nej” i en virksomheds ESPD til at afgive en erklæring om at opfylde udvælgelseskriterierne.

Sider