Artikler

Når nummer 2 kræver erstatning

Pankas-kendelsen fra 7. juni 2019 handler om Haderslev Kommunes erstatningsansvar over for den skuffede nummer to i udbuddet, Pankas A/S. Kommunen blev pålagt at betale   DKK 600.000 i erstatning.
I sin seneste kendelse har Klagenævnet taget stilling til flere forskellige udbudsretlige problemstillinger inden for forsyningsvirksomhedsdirektivets (2014/25/EU, herefter ”FVD”) område. Sagen vedrørte et udbud gennemført at Metroselskabet I/S og angik en del af Metro-byggeriet (Sydhavnen). Udbuddet blev iværksat i december 2015 og var derfor omfattet af det tidligere FVD. En af deltagerne, Salini Impregilo SpA, indgav klage til Klagenævnet med fokus på en række af potentielle overtrædelser, alt fra unormalt lave tilbud, dokumentation for tredjemands kompetencer, inhabilitet samt muligheden for at der kan foretages ændring i et af de deltagende konsortier. I det følgende fokuseres på det sidstnævnte tema.

Klagenævnet vinker med vognstangen

I kendelse af 21. februar 2019, TC Anlæg A/S mod Assens Spildevand A/S, behandlede klagenævnet i alt 12 påstande, som i hovedsagen angik tilbudsevalueringen. Størstedelen af udfaldene synes efter bogen, men klagenævnet lader et par interessante bemærkninger falde om den vindende tilbudsgivers konditionsmæssighed.

Sider