Tine Thalbitzer Thiberg

Advokatfuldmægtig
20150980

Tine er cand.jur. fra Københavns Universitet i 2021, og skrev sit speciale om kontraktændringer i udbudsretten med fokus på bygge- og anlægskontrakter.

 

Tine er særligt specialiseret inden for udbuds-, entreprise- og IT-kontraktret. Hun har fra tidligere ansættelser, sideløbende med jurastudiet, i hhv. Københavns Kommune, Rambøll Management Consulting og SIRIUS advokater erfaring med at rådgive og bistå både offentlige og private virksomheder om særligt udbudsretlige og kontraktretlige forhold.  

 

Herudover var Tine på det vindende hold i Landsskatterettens Processpil 2019, og har arbejdet som frivillig rådgiver i Den Sociale Retshjælps Fond.