Peter Lund Meyer

Advokat (L), partner, LL.M. (PILC)
Peter Lund Meyer
+45 2094 9993

Peter beskæftiger sig med procesrådgivning af offentlige myndigheder, institutioner og virksomheder om strategisk indkøb, kontraktstyring, udbudsforretninger og kontroltilbud samt offentlig erhvervsvirksomhed.

 

Herudover rådgiver Peter i stort omfang private virksomheder om deltagelse i udbudsforretninger, offentligt-privat samarbejde, kontraktforhandlinger samt klagenævnsbehandling og andre former for konfliktløsning i forhold til offentlige myndigheder.

 

Peter har omfattende sektorekspertise inden for geografisk infrastruktur (SDI – Spatial Data Infrastructure) omfattende regulering, produktion og salg af grunddata (FOT-data) som led i den offentlige digitaliseringsstrategi. Peter rådgiver indgående om de markedsmæssige virkninger af den offentlige kortproduktion og statens frikøbsordning for detaljerede digitale kort med virkning fra 1. januar 2013. Rådgivningen omfatter både statsstøtteretlige, konkurrence- og udbudsretlige samt forvaltnings- og sektorretlige forhold.

 

Herudover har Peter stor erfaring med IT-projekter, herunder udbud, kontraktudarbejdelse, -forhandling og -styring.

 

Peter er flittig skribent og har bl.a. forfattet bøger om EU’s udbudsregler. Herudover udøver Peter omfattende foredragsvirksomhed om udbudsret, praktisk gennemførelse af udbudsprocedurer og udlicitering, både på seminarer og konferencer, internt hos myndigheder og virksomheder.

 

Peter har tidligere erfaring fra rådgivnings- og lederstillinger i den offentlige sektor, herunder som juridisk sagsbehandler i Kommunernes Landsforening i København og Bruxelles i 1994-1996, som juridisk fuldmægtig i Statens Luftfartsvæsen i 1998 og som indkøbschef i Gentofte Kommune 1999-2001.

 

Peter har tidligere været partner i advokatfirmaerne von Haller og indtil 31. december 2010 i DELACOUR DANIA.

 

Peter rådgiver blandt andet offentlige indkøbere samt leverandører gennem PUBLICURE Advokatfirmas hotline.

 

Peter er anbefalet i Legal 500 inden for EU- og Konkurrenceret (se mere her).