Bent Ole Gram Mortensen

Professor, PhD

Bent Ole beskæftiger sig med rådgivning i forbindelse med forsyningsvirksomhed både på energi- og miljøområdet. Bent Ole har tidligere erfaring fra advokatbranchen, centraladministrationen og energisektoren.

 

Udover sin tilknytning til PUBLICURE Advokatfirma er Bent Ole professor i erhvervsreguleringsret, herunder især miljø- og energiret. Herudover er Bent Ole medlem af Energiklagenævnet og formand for Taksationsmyndigheden for region Syddanmark (ordningen vedr. erstatning til naboer til vindmøller).

 

Bent Ole har en omfattende forfattervirksomhed bag sig bl.a. inden for områderne elforsyning, fjernvarmeforsyning, spildevandsforsyning og markedsføring. Blandt hovedværkerne er elforsyningsloven med kommentarer og varmeforsyningsloven med kommentarer.