Michael Steinicke

Professor, PhD

Michael beskæftiger sig med rådgivning i forbindelse med offentlige indkøb og konkurrenceretlige spørgsmål. Michael har tidligere erfaring fra rådgivningsopgaver med relation til dansk ret og EU-ret vedrørende offentlige kontrakter og konkurrenceforhold.

 

Udover sin tilknytning til PUBLICURE Advokatfirma er Michael professor i udbudsret ved det juridiske fakultet på Aarhus Universitet.

 

Michael har udøvet omfattende forfattervirksomhed bl.a. inden for retsområderne udbudsret, konkurrenceret og EU-ret. Michael er således medforfatter til artikler samt bøger inden for udbudsretten og konkurrenceretten, herunder “EU’s udbudsdirektiver med kommentarer”, “Tilbudsindhentning i bygge- og anlægssektoren”, “EU-udbud og forhandling”, “Varernes frie bevægelighed og offentlige indkøb” (ph.d.-afhandling), “Dansk markedsret”, “Privilegerede virksomheder og EU-retten”, “Reguleringen af konkurrence i EU”.