Nyheder

[ GDPR - Bøder for € 60.181.250 ]

Nyhedsmediet Finbold har efter en periode på lidt over to år med GDPR offentliggjort en statistik over de bøder, som tilsynsmyndighederne i EU har pålagt siden reglernes ikrafttræden den 25. maj 2018.
Administrationsselskabet PrivatBo videregav ved en fejl fortrolige oplysninger om lejere i forbindelse med salg af tre ejendomme. Datatilsynet har derfor indstillet PrivatBo til en bøde på 150.000 kr.

[ GDPR: Når IT’en fejler ]

Datatilsynet udtaler i en ny afgørelse alvorlig kritik af Region Syddanmarks behandling af personoplysninger, efter regionen anmeldte et brud på persondatasikkerheden.

Sider