[ GDPR: Ny vejledning om fortegnelse ]

Skrevet 08. september, 2020
Datatilsynet har opdateret deres vejledning om fortegnelse.

Kravet om at føre en intern fortegnelse over den behandling af personoplysninger, man foretager, gælder som udgangspunkt for alle dataansvarlige og databehandlere.

I den opdaterede vejledning lægger Datatilsynet op til, at det tydeligt skal fremgå af ens fortegnelse, hvilke kategorier af personoplysninger, man behandler, om de forskellige kategorier af registrerede. Det skal således fremgå specifikt, hvis man behandler eksempelvis ”helbredsoplysninger” (kategori af personoplysninger) om eksempelvis ”ansatte” (kategori af registrerede personer).

Det samme krav til specificering gælder ved videregivelse af personoplysninger. Her skal man ligeledes beskrive, hvilke kategorier af personoplysninger, der videregives, samt hvilke kategorier af registrerede, oplysningerne konkret vedrører.

Hvis man behandler personoplysninger og er underlagt kravet om at føre fortegnelse, bør man derfor sørge for, at angivelsen af personoplysninger og registrerede personer er tilstrækkeligt specificerede.