Nyheder

Administrationsselskabet PrivatBo videregav ved en fejl fortrolige oplysninger om lejere i forbindelse med salg af tre ejendomme. Datatilsynet har derfor indstillet PrivatBo til en bøde på 150.000 kr.

[ GDPR: Når IT’en fejler ]

Datatilsynet udtaler i en ny afgørelse alvorlig kritik af Region Syddanmarks behandling af personoplysninger, efter regionen anmeldte et brud på persondatasikkerheden.

Sider