Betina Wichmann Knudsen

Advokatfuldmægtig
3052 2510

Betina har tidligere erfaring fra rådgivnings- og lederstillinger i den offentlige sektor, herunder senest som Byrådssekretariatschef og chefjurist i Sønderborg Kommune i 2016 - 2018.

 

Betina er specialiseret i de særlige forhold, der gælder for offentlige myndigheder og de offentligt ejede selskaber. Betina rådgiver om organiseringen af det offentliges opgaver, herunder om samarbejde med private aktører. Herudover rådgiver Betina om forvaltningsret, hjemmelsspørgsmål, kommunalfuldmagtsreglerne, styrelsesret og andre offentligretlige forhold. Betina har erfaring med forsyningsselskaber, etablering af kommunale beredskaber og en række samarbejder om støtte til kultur og sport. 

 

Endelig har Betina tidligere været ansat som juridisk fuldmægtig i Statsforvaltningen i 1995-2006, som sekretariatschef i Køge Kommune og som it og sekretariatschef i Vejen Kommune i 2006 – 2016.