Anders Nørgaard Jensen

Advokat, partner
Anders Nørgaard Jensen
+45 2015 0217

Anders er specialist i udbudsret og bistår dagligt offentlige enheder, forsyningsvirksomheder samt private virksomheder med rådgivning indenfor alle de hermed forbundne retsområder, herunder særligt kontrakt- entreprise-, IT- samt kommunal- og forvaltningsret.

 

Herudover bistår Anders både offentlige myndigheder og private virksomheder ved konfliktløsning for de danske domstole, voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed, samt klagenævnet for udbud.

 

Anders udøver endvidere omfattende foredrags- og seminarvirksomhed for udbudsretlige aktører.

 

Endelig yder Anders generel udbudsretlig rådgivning via PUBLICUREs udbudshotline.

 

Anders er anbefalet i Legal 500 inden for EU- og Konkurrenceret, jf. dette link.