[ GDPR – Du skal oplyse, når du indsamler personoplysninger ]

Skrevet 14. juli, 2020
Fynbus I/S har fået alvorlig kritik fra Datatilsynet for ikke i tilstrækkeligt omfang at overholde oplysningspligten i forbindelse med deres indsamling og behandling af oplysninger om sine kunder.

Datatilsynet fandt ikke, at man som kunde ved brug af flere af Fynbus I/S’ app-eller-web-tjenester modtog de oplysninger, som databeskyttelsesreglerne kræver. For eksempel skal man have oplysninger om formålene med behandlingen, og om hvilke rettigheder man har. Den, der behandler oplysningerne, skal træffe passende foranstaltninger for at give disse oplysninger.

 

Fynbus I/S havde indrettet webshoppen sådan, at man alene fik disse oplysninger, hvis man trykkede på en pop-up besked inden for 5 – 10 sekunder.

 

Datatilsynet fandt ikke, at kunderne herved var blevet ”givet” oplysningerne.

 

Herudover levede Fynbus I/S’ privatlivspolitik ikke op til kravene, idet der bl.a. ikke var oplyst om en række af kundernes rettigheder i forbindelse med behandlingen af deres personoplysninger.

 

Ved behandling af personoplysninger skal man derfor sørge for at give de berørte personer alle nødvendige oplysninger.

 

Du kan læse Datatilsynets afgørelse her: