Aktindsigt efter miljøoplysningsloven

Skrevet 22. juli, 2020
Klagenævnet bebudede i midten af juni 2020, at man ville offentliggøre flere kendelser om aktindsigt i udbud.

I forlængelse heraf har klagenævnet uploadet en afgørelse, som angik aktindsigt efter de særlige regler i miljøoplysningsloven. Regelsættet lever en stilfærdig tilværelse, men ses dog oftere påberåbt ved udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet, hvor miljømæssige forhold spiller en rolle. En myndighed er underlagt strengere rammer, hvis aktindsigtsanmodningen omhandler miljøoplysninger: Alle regler om undtagelse fra aktindsigt skal fortolkes restriktivt, og myndigheden kan ikke afslå med henvisning til uforholdsmæssigt ressourceforbrug

 

Klageren ville have aktindsigt i et udbudsmateriale, som dannede grundlag for et aflyst forhandlingsudbud. Indklagedes afslag var begrundet i, at udbudsmaterialet ikke udgjorde miljøoplysninger, som de forstås i medfør af miljøoplysningslovens § 3, nr. 1, 2 og 3 (miljøelementer eller faktorer samt foranstaltninger og aktiviteter, der har til formål at beskytte disse miljøelementer).

 

Klagenævnet tilsluttede sig indklagedes afslag med henvisning til, at udbuddet var aflyst, og at oplysningerne derfor ikke hverken direkte eller indirekte kunne påvirke ovenstående miljøelementer.

 

 

---o0o---

 

 

Miljøoplysningslovens anvendelsesområde må antages at være forholdsvist bredt, både under hensyntagen til de mange typer af oplysninger, som fremgår af lovens § 3 (som bygger på Rådets direktiv om fri adgang til miljøoplysninger (90/313/EØF)), samt under hensyntagen til lovens formål. Man kunne derfor overveje, om udbud af ydelser såsom affaldsindsamling, vandmiljørådgivning, eller indkøb af affaldsposer kunne blive genstand for aktindsigt efter miljøoplysningsloven – dette bør både anmoder og myndighed under alle omstændigheder have in mente fremover.

 

Læs i øvrigt Miljøstyrelsens vejledning til miljøoplysningsloven her.

 

 

// Anders Nørgaard Jensen