AFLYSNING AF UDBUD OG BEHOV FOR MELLEMPERIODE-AFTALER:

Skrevet 02. oktober, 2018
I kendelse af 27. september 2018, Staples Denmark ApS mod Aalborg Kommune m.fl., tog Klagenævnet bl.a. stilling til grundlaget for en aflysning af udbuddet.

Generelt er netop ordregivers aflysningsadgang meget vid, så længe årsagen ikke er usaglig. Klagenævnet godkendte en (fjerde) begrundelse gående på, at

 

"man var blevet opmærksom på uhensigtsmæssigheder ved den beskrevne evalueringsmetode for så vidt angår de kvalitative parametre og den gennemførte evaluering”.

 

Noget tyder til gengæld på, at en tidligere og mere sparsom begrundelse (den første) om , at

 

"evalueringsmetoden havde vist sig at være uhensigtsmæssig”

 

ikke var god nok. Dette bør ordregivere skrive sig bag øret.

 

Klagenævnet foretog også en prøvelse af, om rammeaftaleforlængelsen - som var nødvendiggjort for at de indklagede kunne forberede et genudbud - var lovlig. Det var den ikke, og klagenævnet tog afsæt i en selvstændig beregning af, om værdien af den 1-årige kontraktforlængelse oversteg tærskelværdien, som i 2015 var DKK 1.541.715.

 

Forholdet blev takseret med en økonomisk sanktion på DKK 50.000 (istedet for “uden virkning”, da aftalen var ophørt).

 

Følg os på LinkedIn for nyt om udbud.

 

 

//Anders Nørgaard Jensen