SORTIMENTSUDBUD: LOVLIG INDDRAGELSE AF B-SORTIMENT UDEN EVALUERING?

Skrevet 06. september, 2018

 I Klagenævnets del-kendelse af 27. juni 2018, Abena A/S mod Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S, kom Klagenævnet frem til følgende: Ordregiver kan nøjes med at evaluere et REPRÆSENTATIVT UDSNIT af sammenlignelige produkter i tilbudsgivernes tilbudte sortiment.

 

Dette åbner op for, at ordregivere kan efterspørge et A og B-sortiment for kun at lade ét af dem indgå i evalueringen. Klagenævnet lagde i den sammenhæng vægt på, at det var gennemsigtigt for deltagerne hvilken del af sortimentet, som var genstand for evalueringen (“det repræsentative”), og at ydelsens samlede omfang var tilstrækkeligt beskrevet i kravspecifikation og tilbudsliste.

 

Kendelsen ligner klagenævnets kendelse af 15. juni 2018, AGA mod Aalborg Universitet m.fl. Det er omdiskuteret, om inddragelsen af ydelser, som ikke kommer udbuddet ved, er foreneligt med gennemsigtighedsprincippet.

 

Læs mere nedenfor og følg PUBLICURE på LinkedIn for at modtage nyt om udbudspraksis og artikler.

 

 

 

 

//Anders Nørgaard Jensen