KAPITALISERING AF FORBEHOLD

Skrevet 06. september, 2018

Ved kendelse af 20. august 2018, Aarsleff Rail A/S mod Viborg Kommune besluttede Klagenævnet at annullere kommunens tildelingsbeslutning. Annullationen var begrundet i, at tilbuddet fra den vindende tilbudsgiver ikke overholdt et mindstekrav i SAB'en ("Særlig Arbejdsbeskrivelse") om målene på en elevatorstol: 140x240x220 cm. Vinderens elevatorstol havde imidlertid dimensionerne 140x220x220 og kunne dermed rumme 20 cm mindre sideben.

 

Kendelsen er endnu en påmindelse om, at ordregiver bør udvise varsomhed med at anvende mindstekrav i kravspecifikationen (som et alternativ til krav). Endelig skal ordregiver nøje sikre, at de økonomiske konsekvenser ved alle uoverensstemmelser mellem tilbud og udbudsmateriale, adresseres.

 

Et andet forhold af interesse i den sammenhæng: Kommunen havde kapitaliseret et forbehold i vinderens tilbud som gik på, at der ikke var prissat en interimvej til byggepladsen - kapitaliseringen var øjensynligt blot sket, ved at kommunen havde lagt klagerens pris til grund: Godkendt af klagenævnet.

 

Læs mere nedenfor og følg PUBLICURE på LinkedIn for at modtage nyt om udbudspraksis og artikler.

 

 

 

 

//Anders Nørgaard Jensen