HANDEL MED ATEA IGEN?

Skrevet 10. september, 2018
Moderniseringsstyrelsen og SKI har på grundlag af et notat fra Kammeradvokaten besluttet at tilbagekalde opfordringen til ikke at købe hos ATEA på SKI-aftalerne.

Notatet kommer med visse forbehold frem til, at ATEA har self-cleanet i overensstemmelse med betingelserne i § 138, stk. 3, nr. 1 og 2 (“samarbejdet med de relevante undersøgelsesmyndigheder”) og § 138, stk. 3, nr. 3 (truffet "passende konkrete personalemæssige, tekniske og organisatoriske foranstaltninger”).

 

Notatet indeholder en række forbehold, herunder at der potentielt kunne komme nye oplysninger frem i de verserende straffesager for tidligere ansatte hos ATEA, som kunne ændre konklusionen. Det påpeges også, at ATEAs self-cleaning foranstaltninger på visse punkter kunne være bedre. Det fremgår i den sammenhæng af notatet, at den ansvarlige ordregivende myndighed selv må foretage vurderingen som led i gennemførelsen af et konkret udbud”. Det foreslås i den anledning at bruge en tro-og-love erklæring, som bekræfter, at ATEA fortsat træffer de passende konkrete foranstaltninger, og at der ikke er fremkommet nye oplysninger i den sammenhæng. I SKI-relationen lægges der konkret op til en årlig revurdering af ATEAs pålidelighed.

 

Læs mere nedenfor og følg PUBLICURE på LinkedIn for at modtage nyt om udbudspraksis og artikler.

 

 

 

 

//Anders Nørgaard Jensen